Podczas korzystania z tej strony internetowej (www.traktortuning.com) obowiązują poniższe warunki użytkowania. Korzystanie z tej witryny oznacza, że ​​przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki użytkowania.

Wykorzystanie informacji
TraktorTuning.com dokłada wszelkich starań, aby na tej stronie internetowej zawsze podawać prawidłowe i aktualne informacje. Chociaż informacje te zostały opracowane z największą możliwą starannością, tractortuning.com nie gwarantuje kompletności, poprawności i aktualności informacji. Informacje prawne na stronie mają charakter ogólny i nie mogą zastępować porady prawnej.

Z informacji nie można wywodzić żadnych praw. TractorTuning.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z informacji lub strony internetowej, ani za nieprawidłowe działanie strony.

Relacja pomiędzy TractorTuning.com a użytkownikiem serwisu nie może być automatycznie tworzona na podstawie wysyłania i otrzymywania informacji za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

E-mail
TractorTuning.com nie gwarantuje, że dane z wysłanych przez niego wiadomości e-mail zostaną odebrane i przetworzone (na czas), ponieważ nie można zagwarantować terminowego odbioru wiadomości e-mail. Bezpieczeństwo ruchu pocztowego nie może być w pełni zagwarantowane ze względu na związane z nim zagrożenia bezpieczeństwa. Korespondując z TractorTuning.com pocztą elektroniczną bez szyfrowania lub ochrony hasłem, akceptujesz to ryzyko.

Hiperłącza
Ta strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. TractorTuning.com nie ma wpływu na strony internetowe osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność lub zawartość. Dlatego TractorTuning.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron internetowych osób trzecich.

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie publikacje i komunikaty TractorTuning.com są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego, żadne z tych publikacji i komunikatów nie mogą być reprodukowane, kopiowane ani upubliczniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody TractorTuning.com.